Gmina zamierza przystąpić do rządowego systemu sprzedaży węgla

Węgiel kamienny.

W związku z procedowaniem przez Sejm i Senat RP ustawy z dnia 20 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Burmistrz Solca Kujawskiego uprzejmie informuje, że Gmina Solec Kujawski zamierza przystąpić do rządowego systemu sprzedaży tego paliwa dla uprawnionych gospodarstw domowych z terenu Gminy Solec Kujawski na warunkach określonych w tej ustawie. W tym celu złożono stosowne pismo do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Po wejściu w życie w/w przepisów ogłoszony zostanie nabór wniosków, który pozwoli ustalić zapotrzebowanie ilościowe na węgiel jak również pozwoli ustalić liczbę gospodarstw domowych uprawnionych do zakupu preferencyjnego.

Według aktualnych informacji, do zakupu preferencyjnego uprawnione będą gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy lub posiadają uprawnienie do tego dodatku z tytułu posiadania źródła ciepła na węgiel kamienny (zgodnie ze złożoną deklaracją źródeł ciepła CEEB), które nie nabyły do tej pory węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę w ilości wystarczającej na zaspokojenie potrzeb tego gospodarstwa w sezonie grzewczym 2022/2023. Po wejściu w życie ustawy, minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Szczegółowe informacje na temat organizacji sprzedaży, transportu paliwa stałego będą podawane w terminie późniejszym po wejściu w życie ustawy.

UWAGA! Gmina Solec Kujawski zastrzega, że powyższe informacje są aktualne na dzień ich wytworzenia. Z uwagi na to, że proces legislacyjny przepisów regulujących sprzedaż węgla nadal trwa, powyższe informacje mogą ulec zmianie.

Nr telefonu pod którym można uzyskać informacje w sprawie sprzedaży węgla: (052) 387 0141 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00.

Kontakt e-mail: wegielatsoleckujawski [dot] pl

Informacje będą dostępne również na stronie internetowej www.soleckujawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w Soleckich Wiadomościach z Ratusza.

 

Solec Kujawski, dn. 26.10.2022 r.


ANKIETA DOTYCZĄCA ZAKUPU WĘGLA

Pod tym linkiem znajduje się ankieta dotycząca zakupu węgla. Prosimy o jej wypełnienie w celu zidentyfikowania wielkości zapotrzebowania. Ankiety dostępne są również w formie papierowej. Można je pobierać i zostawiać w punkcie informacyjnym urzędu – ul. 23 Stycznia 7 i Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a.