Gracjan Szuwała wybrany do...

szuwała

Gracjan Szuwała „Wolontariusz Powiatu Bydgoskiego 2021” wybrany do I kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego!

W dniu 13 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, której zadaniem było wyłonienie składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego I kadencji, zakończyło się podjęciem uchwały w sprawie wyboru członków. Komisja spotykała się dwukrotnie (5 i 13 kwietnia) na zdalnych obradach, by ustalić ostateczną punktację 71 przesłanych zgłoszeń. Wśród wyłonionych osób znalazł się mieszkaniec Solca Kujawskiego, Wolontariusz Powiatu Bydgoskiego Gracjan Szuwała!

szuwała

info.powiatbydgoski