John Damski - nieznany bohater upamiętniony

Moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej

W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, na soleckim rynku miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej pamięci Johna Damskiego, solecczanina, który w 1988 r. został uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Tytuł ten przyznaje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. J. Damski mieszkał wraz z wraz z rodzicami i rodzeństwem w domu przy pl. Jana Pawła II 4. Po odsłonięciu tablicy przez krewnych J. Damskiego mieszkających w Polsce, uczestnicy uroczystości udali się do Soleckiego Centrum Kultury, gdzie zaplanowano konferencję „John Damski - nieznany bohater”. Postać J. Damskiego, jego losy i działalność, zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4. O przybliżenie mieszkańcom postaci bohaterskiego solecczanina zadbało Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego, które pierwszą próbę zdobycia szerszych informacji o J. Damskim podjęło już w 2016 r., kiedy to złożyło pierwszy wniosek o dofinansowanie projektu. Prace stowarzyszenia na rzecz upamiętnienia mieszkańca Solca Kujawskiego, który po wojnie wyemigrował do USA, zwieńczyła tegoroczna uroczystość, którą honorowym patronatem objął naczelnik delegatury IPN w Bydgoszczy. Wzięli w niej udział między innymi przedstawiciele władz samorządowych, soleckich organizacji, firm i instytucji oraz liczna grupa najmłodszych solecczan – uczniów i przedszkolaków.