Jubileusz "Reksia"

Założycielki przedszkola z kwiatami i listem gratulacyjnym.

Dwadzieścia pięć lat temu, 1 września 1996 r., przy ul. Bohaterów Września 5, rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Niepubliczne „Reksio”. Powstało z inicjatywy Henryki Czajkowskiej i Marii Kierońskiej, od początku do dziś zarządzających przedszkolem. Do placówki zostało przyjętych 104. dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia. Zatrudnionych było dziewięć osób: trzech nauczycieli, pielęgniarka i piątka pracowników niepedagogicznych. Obecnie przedszkole jest prowadzone przez „Centrum Edukacji i Zabawy sp. z o.o.”. Zatrudnia 15. nauczycieli i 10. pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 165. dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Działalność prowadzi w dwóch budynkach, z podziałem dzieci na siedem grup wiekowych. Jubileusz był okazją do spotkania w ratuszu, gdzie H. Czajkowska i M. Kierońska otrzymały gratulacje od kierownictwa urzędu.