To już dziesięć lat....

Rocznica

Ludzie odchodzą, ale pamięć po Nich pozostaje. Rok temu, 8 grudnia 2011 r., zmarł śp. Antoni Nawrocki, Burmistrz Solca Kujawskiego. Znali Go wszyscy. Zagadywali na ulicy, dzieląc się swoimi problemami. Wsłuchiwał się w głos mieszkańców, czerpiąc z tych rozmów wsparcie dla pracy, jak to często mówił, na rzecz wspólnego dobra – tak pisaliśmy w pierwszą rocznicę śmierci A. Nawrockiego.

Dzisiaj, choć od Jego odejścia mija już 10 lat pamiętamy o Nim i o tym, co zrobił dla Solca Kujawskiego. Słowa, które wtedy zamieściliśmy są aktualne również dziś. Dla wielu będzie to wspomnienie ich burmistrza, a dla tych, którzy nie mieli okazji Go poznać, niech przybliżą sylwetkę solecczanina, zakochanego w swojej Małej Ojczyźnie i pracującego dla jej dobra…

Burmistrz Nawrocki żył Solcem. O tym nie trzeba przekonywać. Świadczą o tym Jego pomysły na rozwój naszej Małej Ojczyzny, których wiele udało się zrealizować. Prawie co krok natykamy się nadzieła naszego Burmistrza. Hala, basen, Park Przemysłowy, Inkubator Przedsiębiorczości, muzeum, nowa szkoła, nowe drogi i chodniki, Centrum Aktywności i Edukacji, odnawiany dom kultury, powstający tunel i wiele innych miejskich iwestycji – tak pisaliśmy w 2012 r. - Przez 27 lat, kiedy zarządzał gminą, dał się poznać jako dobry menedżer i sprawny organizator. Był wizjonerem, który poświęcił życie miastu. W tym wyrażał się Jego głęboki patriotyzm. Potrafił łączyć ludzi wokół pomysłów dla rozwoju Solca.

Dostrzegali to nie tylko mieszkańcy, dając niekwestionowany mandat zaufania w kolejnych wyborach, ale również szereg instytucji, przyznających Burmistrzowi wiele nagród i wyróżnień.

Antoni Nawrocki cieszył się szacunkiem i autorytetem. Był przy tym osobą wyjątkowo skromną, którą krępowało tak szerokie zainteresowanie Nim samym, jak i Jego pracą. Niechętnie mówił o swoich zasługach, wolał mówić o tym, co dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się osiągnąć. Zawsze podkreślał, że sztuką jest dobrać do realizacji zadań dobry zespół, że to jest najważniejsze.

Odszedł tak nagle. W zadumie i smutku pożegnaliśmy Go razem z tysiącami solecczan. Burmistrz miał przed sobą jeszcze tyle do zrobienia, miał jeszcze wiele planów na przyszłość, w których Solec był bardzo ważny. Dzisiaj, dziesięć lat po Jego przedwczesnej śmierci pamiętamy o Nim i dziękujemy za to, że był, że mieliśmy okazję i zaszczyt Go poznać, że tyle dobrego po sobie zostawił.

Czego rozum nie może ogarnąć, czego słowa

nie mogą wyrazić serce przyjąć musi.

***

Wielki żal, niepowetowana strata, ogromny

smutek. Wspaniały Człowiek, Wielki Patriota.

Dziękujemy za każdy dzień pracy dla Solca

Kujawskiego i całej gminy.

***

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje…

Wielkiemu człowiekowi, samorządowcowi

największej klasy za budowanie na

najwyższym poziomie swojej „Małej

Ojczyzny” serdecznie dziękuję

***

Nie ma dobrych słów na śmierć, jest tylko

dobro, które po nas pozostaje.

***

Wspaniałemu człowiekowi wielkiego serca

i ducha. Gdyby takich ludzi było więcej, świat

byłby lepszy.

***

Nie przez przypadek był burmistrzem tyle

lat. Z przyjemnością patrzyłam na to, jak

Solec się rozwija dzięki Jego decyzjom.

Szkoda, że już odszedł...

To tylko niektóre z bardzo wielu wpisów do

księgi kondolencyjnej...

W SCK zaplanowano koncert poświęcony pamięci A. Nawrockiego. Wystąpi Stanisław Sojka.