Komitety monitorujące programy finansowane z funduszy europejskich z udziałem organizacji pozarządowych

Plakat.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Na potrzeby każdego programu zatwierdzonego przez Komisję Europejską w ramach zatwierdzonej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 już wkrótce zostaną powołane komitety monitorujące. Obowiązkowo w składzie komitetów znajdą się organizacje pozarządowe, w szczególności stojące na straży praw podstawowych i innych zasad. Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16. regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz osiem tematycznych programów krajowych, obsługiwanych przez stronę rządową. Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii OFOP zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach:

8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19.00,

9 listopada 2022 (środa) godz. 14.00,

23 listopada 2022 (środa) godz. 14.00,

24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19.00,

7 grudnia 2022 (środa) godz. 14.00.

Więcej na: www.ofop.eu i w załączonym pliku.