Konkurs na najciekawszy witacz dożynkowy

Witacz zgłoszony do konkursu.

Do 26 września urząd marszałkowski czeka na zgłoszenie witaczy dożynkowych do konkursu organizowanego przez marszałka województwa. Każda gmina może zgłosić jedno sołectwo, a to z kolei jeden witacz. Widniejący na zdjęciach witacz wykonało sołectwo  Otorowo- Makowiska.

Witacz dożynkowy

Witacz dożynkowy

Witacz dożynkowy