"Korpus Wsparcia Seniorów"

Dwoje seniorów spacerujących przez miasto.

Ogłoszenie o naborze do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2023

Program jest dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

W ramach MODUŁU II

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Gmina Solec Kujawski rozpoczyna jego realizację, która obejmuje przekazanie 30 „opasek bezpieczeństwa” mieszkańcom Gminy Solec Kujawski powyżej 65 roku życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia; mieszkających samodzielnie lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU JEST BEZPŁATNE

UWAGA

Osoby zainteresowane uzyskaniem „opaski bezpieczeństwa” prosimy o kontakt z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 lub budynek przy Placu Jana Pawła II 4. Wsparcie realizowane będzie od czerwca do grudnia 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod nr telefonu: 509944244 lub osobiście od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00- 15.00.

 

Nabór trwa do 30 maja 2023 roku .

 

Wnioskowane dofinansowanie z budżetu państwa: 10 426,00 zł.  Całkowity koszt realizacji 13 033,00 zł.

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej