Losowania nie będzie

Moment losowania.

Do 19 marca można było składać wnioski o dotację na wymianę starych pieców centralnego ogrzewania. Łącznie do Wydziału Utrzymania Miasta wpłynęło 17 wniosków. Dwa z nich zostały odrzucone z przyczyn formalnych, zatem do otrzymania dotacji zakwalifikowało się 15. W takiej sytuacji powinno odbyć się losowanie, gdyż zarezerwowany na ten cel budżet przewidywał dofinansowanie dla dziesięciu wnioskodawców. Ponieważ jednak zapadła decyzja, że burmistrz zwróci się do rady miejskiej o zwiększenie puli środków na wymianę pieców, tak aby wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski otrzymały dofinansowanie, losowanie nie będzie konieczne. (Fot. Archiwum - z losowania, które przeprowadzono w 2018 r.)