Medale za pożycie małżeńskie

medale

Państwo Gertruda i Jan Milewscy - zostali uhonorowani medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej parom, które przeżyły ze sobą przynajmniej pięćdziesiąt lat i wystąpią o nadanie medalu. Podczas uroczystości odznaczenia w imieniu prezydenta wręczyła małżonkom Burmistrz Teresa Substyk.

medale