Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Podziękowania w ratuszu dla Wszystkich Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim z okazji święta patrona strażaków - Św. Floriana.

Międzynarodowy Dzień Strażaka - 4 maja.
Wszystkim Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim z okazji święta patrona strażaków - Św. Floriana składamy najserdeczniejsze życzenia.
Jesteśmy dumni, że solecka jednostka OSP zalicza się do najlepszych w województwie, a jej członkowie tak dobrze pracują na rzecz naszej społeczności.