Mija termin składania wniosków

wniosek

Dnia 30 czerwca br. mija termin składania wniosków o przydział lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski.

Termin ten dotyczy również osób znajdujących się na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego z 2020 r., które obowiązane są do corocznego przedłożenia uaktualnionych wniosków. Niezłożenie uaktualnionego wniosku w terminie powoduje skreślenie z listy.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone przez Komisję Mieszkaniową w br.