Motoserce

Kolejka do mobilnego punktu poboru krwi (krwiobus).

Tegoroczna akcja honorowego krwiodawstwa Motoserce, zorganizowana po raz kolejny przez soleckich motocyklistów z klubu Skulls, zachęciła do oddania tego najcenniejszego leku nie tylko członków i sympatyków klubu, ale także innych solecczan. Jak informują organizatorzy, w tym roku udało się uzbierać ponad 10 litrów krwi. Solecka zbiórka wpisała się w XV edycję akcji ogólnopolskiej. Tego dnia organizatorzy prowadzili też zbiórkę na leczenie mamy jednego z klubowiczów, która choruje na nowotwór złośliwy.

Motocykliści stoją przy swoich motorach. W tle kamienica na rynku, gdzie jest Dom Dobrych Praktyk.

Motocykl wjeżdża na rynek.