Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków  na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy (pod który należy Solec) z dniem 18.07.2022r. wznawia nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej
środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 25.000,00 zł.
Więcej informacji na stronie:
 
https://bydgoszcz.praca.gov.pl/web/powiatowy-urzad-pracy-w-bydgoszczy/-/126358-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej?fbclid=IwAR0h2OjwsPX2T2hT-rsUF-D90nCxBfMrx_JTt9NfqnAYMJU3-g1Objoitq8