Nagroda wojewody dla SCK

Na scenie laureaci nagród wojewody.

Delegacja Soleckiego Centrum Kultury odebrała z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza zwycięską statuetkę i nagrodę dla Animatorów Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Tradycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy swoją działalnością w znaczący sposób przyczynili się do popularyzowania oraz ochrony kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji województwa kujawsko-pomorskiego. Soleckie Centrum Kultury to animator sztuki i rozrywki, który w tym roku obchodzi 35-lecie działalności. Właśnie tutaj odbywa się wiele imprez zarówno kulturalnych jak i rozrywkowych. Na deskach SCK gościło już wielu znanych i lubianych wykonawców. Tutaj odbywają się przeglądy i festiwale. Centrum kultury prowadzi również szereg działań na rzecz dzieci i młodzieży, angażując młodych solecczan w wiele przedsięwzięć twórczych, które są realizowane w wielu sekcjach. (fot. Archiwum SCK)