Najpiękniejsze ogrody w powiecie

Kwiaty w ogrodzie

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy organizuje konkurs na „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim”

Konkurs przebiega w dwóch etapach. Etap pierwszy konkursu prowadzony jest na szczeblu gminnym. Etap drugi prowadzony jest na szczeblu powiatowym - do tego etapu zostają zakwalifikowane ogrody, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych gminach – a więc laureaci pierwszego etapu.

Udział w konkursie (etap gminny) należy zgłosić na formularzu zgłoszenia, najpóźniej do dnia 3 czerwca 2024 r. osobiście w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (ul. Toruńska 8a, pokój nr 1) lub pod adresem: ochronasrodowiskaatsoleckujawski [dot] pl.

Na formularzu zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko właściciela ogrodu, dokładny adres ogrodu (miejscowość, ulica, numer), numer telefonu do właściciela.

Zgłaszając uczestnictwo w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie: swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie – na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników poszczególnych etapów Konkursu. Laureaci i wyróżnieni wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku utrwalonego podczas uroczystości wręczenia nagród.

Zgłoszenie do konkursu, jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem

https://powiat.bydgoski.pl/aktualnosci/xxv-edycja-konkursu-najpiekniejszy-ogrod-w-powiecie-bydgoskim.html

Zachęcamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konkursie.