Narodowe Czytanie po raz ósmy.

Osoby czytające siedzą przy stole.

W poniedziałek 11 września na Placu Jana Pawła II odbyła się Akcja Narodowego Czytania. Jest to ogólnopolska akcja społeczna propagująca znajomość polskiej literatury narodowej, podczas której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są również w środkach masowego przekazu. W tym roku czytano fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Była to ósma edycja tego wydarzenia w naszym mieście. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, czy młodzieży. Towarzyszyła mu wystawa plenerowa przygotowana przez Soleckie Centrum Kultury pn. „Kwiaty znad Niemna”. Organizatorem akcji czytania jest solecka biblioteka.