Nasycalnia sportu

Koncepcja zagospodarowania terenu po Nasycalni - wizualizacja.

Od 2013 r. do 2016 r. trwała rekultywacja terenu po byłej Nasycalni. Na pierwszy ogień poszło oczyszczenie gruntu ze szkodliwych pozostałości poprodukcyjnych. Udało się to, o czym świadczą wyniki badań próbek gleby. Kolejnym efektem udziału Solca Kujawskiego w projekcie jest przygotowanie koncepcji zagospodarowania obszaru po Nasycalni. Architekci zaprezentowali trzy warianty. Pierwszy - Nasycalnia Sportu, drugi - Solecka Riwiera i trzeci – Stumilowy Las. Wszystkie zawierają wspólne elementy, jak boiska sportowe, place zabaw, infrastrukturę rekreacyjną np. skatepark czy tereny zielone oraz infrastrukturę towarzyszącą jak pawilony, parkingi.

- Skłaniamy się ku pierwszej koncepcji, czyli Nasycalni Sportu. W pierwszej kolejności będziemy chcieli przygotować ofertę dla młodzieży i wykonać skatepark i pumptrack. Koszt zrealizowania całej koncepcji, jaki wskazali projektanci wynosi 29 mln zł, stąd działania będą rozłożone przynajmniej na kilka lat. Myślimy również o wykonaniu niektórych elementów w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego – wskazuje burmistrz Teresa Substyk.

Co zatem zawiera koncepcja nasycalnia Sportu? Boisko piłkarskie z bieżnią, do siatkówki, kort tenisowy, siłownia, boiska do badmintona, pumptrack, skatepark, wyizolowany wybieg do psich sportów. Są przewidziane alejki spacerowe, bulwar do jazdy na rolkach, plac z fontanną, place zabaw dla dzieci w różnym wieku, punkt widokowy w dawnej trafostacji wraz z miniobserwatorium astronomicznym, miejsca na ognisko i grilla, górka saneczkowa, pawilon obsługujący strefę sportową, toalety, miejsca postojowe.

Dwie główne strefy: rekreacyjna z dużym placem zabaw oraz sportowa z kompleksem boisk i urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, są rozmieszczone wokół centralnej polany otoczonej siecią alejek. Na tej polanie, o powierzchni ok. 1500 m2, będzie można z powodzeniem organizować miejskie pikniki czy koncerty.

Jak ostatecznie będzie wyglądał teren po byłej nasycalni, jakie powstaną tam obiekty, jak będzie zagospodarowany zależy od wielu czynników. Najważniejszym jest jednak ten finansowy - na co pozwoli budżet gminy. Szczegóły przyjętych rozwiązań znajdą się w projekcie. Czy wszystko to, co architekci zawarli w koncepcji uda się wykonać? Czas pokaże.

Koncepcja zagospodarowania terenu po Nasycalni - wizualizacja.