NIE PAL ŚMIECI!

Nie pal śmieci
APELUJEMY - NIE PAL ŚMIECI!!!
Mówimy stanowczo NIE spalaniu odpadów w piecach. Szanuj zdrowie swoje i swoich sąsiadów.
W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Każdy, kto spala odpady w palenisku domowego pieca albo na otwartym terenie nie tylko popełnia wykroczenie przeciw prawu, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie dla siebie oraz otoczenia.
Spalania tego nie można tłumaczyć oszczędnością – bowiem ciepła powstaje wtedy niewiele. Spalanie nie powoduje także zniknięcia odpadów, lecz prowadzi tylko do ich zmiany w bardzo niebezpieczne związki, które przez pewien czas krążą w powietrzu (skąd je wszyscy wdychamy), następnie opadają i wnikają do ziemi, z której przechodzą do roślin, są zjadane przez zwierzęta, aż w końcu – trafiają na nasze talerze. I tak mniej lub bardziej świadomie realizujemy zasadę „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”.
Ponieważ wszyscy oddychamy powietrzem powinniśmy dbać o to, żeby go nie zanieczyszczać. Dym ze spalania odpadów jest nie tylko duszący i drażni zapachem, ale co najważniejsze jest trujący ze względu na zawartość toksycznych dla zdrowia substancji.
Informujemy, że Uchwałą Nr XXV/221/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 stycznia 2021 r. został przyjęty regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski. Osoby zainteresowane wymianą pieca mogą skorzystać z dotacji z budżetu gminy lub z programu „Czyste Powietrze”.
NIE PAL ŚMIECI