Nowa stawka odsetek za zwłokę

Logo KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r., od dnia 7 września 2023 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy