Obowiązujące taryfy za wodę i ścieki

Informacja - plakat

Od 27 czerwca 2024 r. w gminie zaczęły obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawki zatwierdziło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zakład Gospodarki Komunalnej w styczniu br. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf, co nastąpiło 13 czerwca.

Zgodnie z przepisami taryfy za wodę i ścieki obowiązują przez okres trzech lat. Wnioski składane do regulatora oparte są na szczegółowych kalkulacjach kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także kosztów eksploatacji sieci. - Dla poprawnych wyliczeń wartości nowych taryf bierze się pod uwagę także koszty pracy, koszty energii, czy znane na etapie wnioskowania potrzeby modernizacji sieci. Na wzrost kosztów działalności ZGK złożyły się zwiększenie kosztów: energii elektrycznej – 78 proc., oczyszczania ścieków – 91 proc., usług – od 50 do 100 proc. Do tego należało uwzględnić wzrost płacy minimalnej – 51,5 proc. i skumulowaną inflację za lata 2021 – 2023 – 32 proc. Dodam też, że chcąc obniżyć koszty ponoszone przez mieszkańców, w maju rada miejska zdecydowała o dopłacie złotówki brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków, a taryfy nie przewidują zysków przedsiębiorstwa większych niż niezbędne do funkcjonowania i planowanych rozbudów infrastruktury. – wyjaśnił Sebastian Wrycza, prezes ZGK.

Poniżej tabele ze stawkami nowych taryf oraz opis poszczególnych grup taryfowych.

Tabelki z nowymi taryfami za wodę i ścieki