Odsetki za zwłokę

Logo KRUS na tle polskich monet.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r., od dnia 8 września 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy