Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 ROKU

Na podstawie § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861), z dniem 24 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadza się ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim:

 1. Obsługa interesantów będzie realizowana w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 730-1515, we wtorki w godzinach 730-1630, z zastrzeżeniem, że w środę nie będą obsługiwani klienci bezpośrednio przez pracowników merytorycznych na stanowiskach pracy z wyjątkiem: punktu podawczego urzędu oraz Urzędu Stanu Cywilnego – wyłącznie w sprawach związanych z rejestracją zgonów.
 2. Ogranicza się bezpośredni kontakt w dni interesanta przypadające w każdy wtorek. Kontakt z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem odbywa się w formie telefonicznej pod numerem telefonu 52 387 0144.
 3. W punktach obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 4. Osobiste doręczanie korespondencji odbywa się w Biurze Podawczym – Kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
 5. Apelujemy, o ile to możliwe, o korzystanie z obsługi interesantów w formie telefonicznej, listownej lub elektronicznej poprzez przesyłanie korespondencji za pośrednictwem odpowiednich środków komunikacji, tj.:
  • portalu ePUAP: www.epuap.gov.pl
  • skrzynki e-mail: solecatsoleckujawski [dot] pl ()
 6. Aby uzyskać profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu:

- Profil zaufany można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

- Tymczasowy Profil Zaufany można założyć za pośrednictwem strony internetowej www.pz.gov.plpotwierdzenie podczas rozmowy wideo z urzędnikiem,

 1. Osobiste stawiennictwo interesantów w Urzędzie ogranicza się do spraw wyjątkowych i pilnych, po uprzednim umówieniu terminu wizyty z pracownikiem merytorycznym obsługującym sprawę pod numerem telefonów:
 • kancelaria Urzędu Miejskiego: 52 387-01-04
 • sekretariat Urzędu Miejskiego: 52 387-01-44
 • w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych: 52 387-01-16, 52 387-01-35
 • w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego: 52-387-01-17.

Wykaz pozostałych numerów telefonów dostępny pod adresem: www.soleckujawski.pl/pl/page/książka-telefoniczna

 1. Osoby odwiedzające Urząd zobowiązane są do stosowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny, w szczególności dezynfekcji rąk i zasłaniania ust i nosa maseczką.
 2. Wszelkie płatności zaleca się dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 3. Jednocześnie informujemy, że każdy interesant załatwiający sprawę w Urzędzie ma możliwość otrzymania formularza wyrażającego zgodę na prowadzenie sprawy elektronicznie (zgodnie z art. 39 par. 1 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Sprawy osób, które wyrażą zgodę na taką formę, będą załatwiane korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.