Pamiętaliśmy o niezłomnych

Delegacja skład wiązankę pod pomnikiem Armii Krajowej.

1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej. Uczciliśmy w ten sposób pamięć wszystkich walczących o niepodległość Polski w strukturach antykomunistycznej konspiracji. Należeli do nich między innymi kpt. Alojzy Bruski „Grab” dowódca oddziału partyzanckiego Armii Krajowej w Borach Tucholskich, solecczanka Danuta Mrzyk z organizacji niepodległościowej „Szarotka” oraz Antoni Heda „Szary”, działający po wojnie w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych, który po wojnie ukrywał się w Solcu.