Pawilon dydaktyczny otwarty

Przecięcie wstęgi.

Ważny dzień dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 za nami. 19 listopada otwarto bowiem uroczyście nowy pawilon dydaktyczny. Budynek ma prawie 1000 m2. Znajdują się w nim: zespół szatniowo – sanitarny, sześć sal lekcyjnych o powierzchni około 60 m2 każda (3 na parterze i 3 na piętrze), stołówka oraz zaplecze do wydawania posiłków. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt wyniósł – 7 318 500 zł, dofinansowanie – 2 424 360 zł, resztę pokryto z budżetu gminy. Na uroczystości nie mogło zabraknąć poloneza w wykonaniu najmłodszych uczniów. Obok nich i nauczycieli wzięli w niej udział kurator oświaty, przedstawiciele soleckiego samorządu, szkół i instytucji oraz wykonawców i sponsorów wspierających szkołę. Wszyscy, którzy mieli swój udział w realizacji inwestycji otrzymali podziękowania. Na ręce dyrektora szkoły przekazano gratulacje. Zaproszeni goście obejrzeli program przygotowany na tę okazję. Wspomniano w nim między innymi o pracy w dwóch budynkach, która dzięki pawilonowi odeszła do przeszłości. Zabrano również obecnych na wirtualny spacer po nowym obiekcie. Film można było skonfrontować z rzeczywistością, ponieważ po zakończeniu spotkania w sali gimnastycznej wszyscy udali się do pawilonu. Zanim to nastąpiło, miało miejsce przecięcie wstęgi i poświęcenie nowej części dydaktycznej.