Pierwsza sesja rady miejskiej

Nowy burmistrz i przewodniczący rady miejskiej na sali posiedzeń po odebraniu łańcuchów - insygniów władzy samorządowej.

W naszej gminie pierwsza sesja rady miejskiej nowej kadencji odbyła się 7 maja. Tego dnia nowo wybrani radni i burmistrz Adam Michalak złożyli ślubowanie. Wybrano również przewodniczącego rady i jego zastępcę oraz komisje rady miejskiej. Radni głosowali nad dwoma kandydatami na przewodniczącego. Zgłoszono Dariusza Chojnackiego i Wojciecha Elszyna. Funkcję przewodniczącego będzie sprawował Dariusz Chojnacki, a zastępcą przewodniczącego została Agnieszka Dorawa. Zarówno nowy przewodniczący jak i burmistrz odebrali insygnia w postaci łańcuchów. Przekazali im je, wraz z gratulacjami, ustępujący przewodniczący rady Bartłomiej Czaki oraz burmistrz Teresa Substyk. W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz komisji stałych Rady Miejskiej. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jowita Dec, Wojciech Elszyn, Beata Kołota (przewodnicząca), Szymon Raczyński, Marzanna Szewczyk, Justyna Zielińska (zastępca przewodniczącego). Komisję Skarg, Wniosków i Petycji tworzą: Jowita Dec (zastępca przewodniczącego), Anna Filipiak, Łukasz Owieśny, Katarzyna Stamm, Marzanna Szewczyk (przewodnicząca), Justyna Zielińska. Pozostałe komisje to Komisja Gospodarki i Budżetu: Grażyna Bieniek (przewodnicząca), Dariusz Chojnacki, Dawid Konwiński, Sebastian Mędlewski, Łukasz Owieśny (zastępca przewodniczącego); Komisja Społeczna: Grażyna Bieniek, Agnieszka Dorawa (zastępca przewodniczącego), Wojciech Elszyn, Anna Filipiak (przewodnicząca), Marzanna Szewczyk, Justyna Zielińska; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Agnieszka Dorawa, Wojciech Elszyn, Sebastian Mędlewski, Szymon Raczyński (przewodniczący), Katarzyna Stamm (zastępca przewodniczącego). Nowy burmistrz pogratulował wyboru przewodniczącemu i wiceprzewodniczącej rady, wyraził oczekiwanie dobrej współpracy. Już po sesji A. Michalak otrzymał gratulacje od pozostałych obecnych, wśród których byli jego najbliżsi. Również pracownicy urzędu powitali nowego burmistrza i pożegnali byłą burmistrz T. Substyk.