Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu

Obszar Solec Kujawski
w dniach: 2022-06-28,
w godzinach: 28 cze 07:00 - 28 cze 18:00
Brak zasilania dla stacji.
Makowiska 14 nr 9001718, Makowiska 11 nr 98250, Makowiska 9
Drobex nr 97810; Makowiska 6 nr 11562, Rudy 11008, Makowiska
13 11559, Makowiska 4 11560.
Oraz ulice.:

Makowiska
1,3,9,10,11,12,15,16,16A,18,21,22,23,24,28,29,30,32,34, dz.
17233/3,35 (Shell),36, stacja bazowa play, centrala
telefoniczna),41; Otorowo 28,28A,28B,28C,29,29A,31,35,41;
Wypaleniska 32, Scania Serwis Bydgoszcz przy szosie obwodowej (koło Makowiska 11),79(sklep),33; Łażyn 30; Rudy
1,2,34,5,6,8,10,11,12,13.

 


Obszar Solec Kujawski
w dniach: 2022-06-28,
w godzinach: 28 cze 07:00 - 28 cze 09:00
Brak zasilania dla stacji transformatorowych.
Makowiska 14 nr 9001718, Makowiska 11 nr 98250, Makowiska 9
Drobex nr 97810; na czas rozmostkowania linii SN oraz
podłączenie agregatów prądotwórczych bez napięcia: ST Makowiska 7 Drobex nr 91550, ST Makowiska 10 Frischke nr
98510, ST Makowiska 12 nr 98740, ST Makowiska 8 nr 98720.
oraz adresy.

Makowiska
1,3,9,10,11,12,15,16,16A,18,21,22,23,24,28,29,30,32,34, dz.
17233/3,35 (Shell),36, stacja bazowa play, centrala
telefoniczna),41; Otorowo 28,28A,28B,28C,29,29A,31,35,41;
Wypaleniska 32, Scania Serwis Bydgoszcz przy szosie obwodowej (koło Makowiska 11),79(sklep),33; Łażyn 30; Rudy
1,2,34,5,6,8,10,11,12,13


Obszar Solec Kujawski
w dniach: 2022-06-28,
w godzinach: 28 cze 16:00 - 28 cze 18:00
Brak zasilania dla stacji.
Makowiska 14 nr 9001718, Makowiska 11 nr 98250, ST Makowiska 9
Drobex nr 97810; na czas rozmostkowania linii SN oraz
podłączenie agregatów prądotwórczych bez napięcia: stacja Makowiska 7 Drobex nr 91550, Makowiska 10 Frischke nr
98510, Makowiska 12 nr 98740, Makowiska 8 nr 98720; Makowiska
2 nr 11007, Makowiska 6 nr 11562, Rudy nr 11008, Makowiska 13
nr 11559, Makowiska 4 nr 11560
oraz ulice.

Makowiska
1,3,9,10,11,12,15,16,16A,18,21,22,23,24,28,29,30,32,34, dz.
17233/3,35 (Shell),36, stacja bazowa play, centrala
telefoniczna),41; Otorowo 28,28A,28B,28C,29,29A,31,35,41;
Wypaleniska 32, Scania Serwis Bydgoszcz przy szosie obwodowej (koło Makowiska 11),79(sklep),33; Łażyn 30; Rudy
1,2,34,5,6,8,10,11,12,13
 


Obszar Solec Kujawski
w dniach: 2022-07-04,
w godzinach: 4 lip 07:00 - 4 lip 09:00, 4 lip 16:00 - 4 lip
20:00
Brak zasilania w miejscowościach:
Otorowo nr: 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9B, 11, 11A, 11B, 12, 12B,
12C, 12E, 13, 12B, 12C, 12E, 13, 14, 14A, 14B, 14C, 15, 15B,
16, 16D, 16E, 16F, 16L, 17, 32, 34, 44: dz. 192/17, 193/11,
99/8.
Makowiska nr 25, 26, 27, 33, dz.135/5, 28, 28A, dz.139/2, 37.


Obszar Solec Kujawski
w dniach: 2022-07-04,
w godzinach: 4 lip 07:30 - 4 lip 08:30
Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Żwirki i
Wigury 6, 7, 8, 8A, 9, 11, 13, 15; Bohaterów Września 6, 8,
13.


Obszar Solec Kujawski
w dniach: 2022-07-05,
w godzinach: 5 lip 07:00 - 5 lip 22:00
Chwilowe braki zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul.
Żwirki i Wigury 6, 7, 8, 8A, 9, 11, 13, 15; Bohaterów
Września 6, 8, 13.


Obszar Solec Kujawski
w dniach: 2022-07-08,
w godzinach: 8 lip 07:00 - 8 lip 15:00
Brak zasilania w miejscowości Przyłubie nr 19, 20, 22, 23,
dz. 203/15.