Pomoc dla obywateli Ukrainy - Infolinia

Pomoc dla obywateli Ukrainy - Infolinia

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

1.  Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

3. W punkcie recepcyjnym:

  • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
  • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
  • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
  • Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

  • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;

  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uruchomił ogólnodostępną infolinię pod nr 52 34 97 804 oraz 52 34 97 461

obsługiwaną w języku ukraińskim i polskim oraz stronę internetową https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl

Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa www.ua.gov.pl oraz infolinia +48 47 721 75 75
 
Informacja