Pożegnaliśmy ks. Tadeusza Zabłockiego

Msza pogrzebowa. W kościele licznie zgromadzeni księża i mieszkańcy.

Ks. kanonika Tadeusza Zabłockiego, Honorowego Obywatela Solca Kujawskiego, pożegnaliśmy 17 czerwca. Mszę św. odprawił ks. bp Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej, który przewodniczył uroczystościom pogrzebowym. Obok licznej grupy solecczan, w tym przedstawicieli władz samorządowych, wzięło w nich udział wielu księży, także wychowanków ks. Tadeusza. Trumna z ciałem zmarłego była wystawiona w kościele Nawrócenia Św. Pawła 16 czerwca. Tam też można było wpisać się do księgi kondolencyjnej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w południe 17 czerwca w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, skąd kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta na cmentarz, gdzie złożono doczesne szczątki ks. Tadeusza Zabłockiego. Odszedł wspaniały kapłan i dobry człowiek. Wielu z nas spotkało Go na swojej drodze. Będzie nam brakowało tego emanującego od Niego humoru, ciepła, życzliwości i radości, którymi się chętnie ze wszystkimi dzielił.