Projekty planów do wglądu

Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 - część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej - Kujawskiej” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 28 września do 27 października br. Zapoznać się z nimi będzie można w budynku B urzędu (ul. 23 Stycznia 7) pokój nr 28 w godzinach od 7.30 do 16.30 we wtorki, w pozostałe dni od 7.30 do 15.15. Termin dyskusji publicznej ustalono na 18 października br. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada br. Pełna treść ogłoszeń tutaj:

MPZP terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim

MPZP – „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim