PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI!

PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI
PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI
W związku z występującą dużą śliskością nawierzchni chodników i ulic prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości pojazdów do panujących warunków.
W miarę poprawy warunków atmosferycznych oraz technicznych będziemy uszorstniać przedmiotowe nawierzchnie.