Prymus z Solca - humanista z marszałkowskim wsparciem

Prymus z Solca - humanista z marszałkowskim wsparciem

Stypendia w ramach jednego z trzech marszałkowskich projektów edukacyjnych „Humaniści na start” trafią do prymusów z dziedziny humanistycznej.

O wsparcie mogli się ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli

sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Młodzi ludzie otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych,

czyli 400 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły, w której uczeń pobiera naukę).

Na liście stypendystów powiatu bydgoskiego wyróżnionych zostało 7 uczniów, w tym solecczanin - Łukasz Kubiak ze szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim.

Gratulujemy! Gratulujemy! Gratulujemy!