Rada budowy

Uczestnicy narady.

O bieżącym postępie prac przy budowie przeprawy promowej mającej połączyć oba brzegi Wisły na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa dyskutowano w soleckim ratuszu podczas roboczego spotkania rady budowy. Uczestniczyło w nim kilkanaście osób, specjalistów, przedstawicieli wykonawcy, inwestora, urzędu marszałkowskiego. W gronie tym byli także przedstawiciele naszego urzędu. Inwestycja jest zadaniem realizowanym przez samorząd województwa – głównego beneficjenta projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe koszty dzielą się na partnerów projektu. Urząd marszałkowski finansuje połowę, resztę w równych proporcjach pokrywają powiaty bydgoski i toruński oraz gminy Zławieś Wielka i Solec Kujawski. Koszt całej inwestycji ma zamknąć się kwotą prawie 21 mln zł. W tym koszty części drogowej to nieco ponad 13 mln zł.