Rozmawiali o żegludze śródlądowej i turystyce wodnej

Uczestnicy spotkania.

W Solcu Kujawskim odbyło się spotkanie zespołu ds. żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Mówiono między innymi o soleckich inwestycjach związanych z Wisłą tj. planowanej budowie nabrzeża przeładunkowego, czy zagospodarowaniu terenów nadwiślańskich na cele sportowe i rekreacyjne. W wystąpieniu przedstawiciela naszej gminy pojawił się też wątek budowy na Wiśle platformy multimodalnej Bydgoszcz – Solec Kujawski. Z kolei przedstawiciel urzędu marszałkowskiego w Toruniu mówił o inwestycjach wodnych, które znalazły się w strategii województwa. Dyskutowano również o konieczności turystycznego wykorzystania Wisły, umożliwieniu na drogach wodnych żeglugi nocnej. Zaprezentowano także prowadzone działania oraz plany Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie związane z żeglugą, w szczególności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po spotkaniu uczestnicy udali się na solecki przyczółek przeprawy promowej.