Rozpoczęło się bagrowanie

Zestaw do bagrowania zacumowany przy przyczółku przeprawy promowej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich, jako podmiot prowadzący inwestycję budowy przeprawy promowej, rozstrzygnął przetarg ofert na bagrowanie Wisły w rejonie przeprawy. Na soleckim przyczółku pojawił się sprzęt i rozpoczęły się prace. Ze strony internetowej ZDW dowiedzieliśmy się, iż wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie. Złożyło ono ofertę opiewająca na 862 539,04 zł, z terminem wykonania zamówienia – 50 dni.