Rynek i promenada w parku

Widok rynku.

Na drugą połowę kwietnia planowane jest rozpoczęcie robót związanych z rewitalizacją Placu Jana Pawła II. W ramach inwestycji zostanie przebudowany układ drogowy. Będzie zamknięty ruch pojazdów w kierunku północ – południe, wymieniona nawierzchnia placu i zmodernizowane oświetlenie, pojawi się nowa mała architektura z fontanną i aranżacją zieleni. Zadanie obejmuje także budowę parkingu u zbiegu ulic Wolności i Toruńskiej oraz rozbudowę ul. Ułańskiej. Zakończenie robót przewiduje się na drugi kwartał 2022 r. W związku z koniecznością przygotowania terenu pod budowę od 29 marca br. pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej rozpoczęli przesadzanie roślin, których część zostanie wykorzystana i posadzona na terenach zielonych. Kolejne zmiany czekają nas w związku z trwającymi pracami nad utworzeniem promenady w Parku Miejskim. Ma ona powstać w ramach projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego pn.: „Bez smartfona, więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada”. Na czas wykonania miejscowych napraw nawierzchni asfaltowej zostanie wprowadzone ograniczenie w ruchu pieszym i rowerowym na odcinku alei parkowej między ul. Sportową i ul. 29 Listopada. Pierwotnie remont był planowany na okres od 15 do 17 kwietnia, jednak ze względu na pogodę termin został przełożony. Prace zostaną podjęte po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.