Skatepark - konsultacje społeczne za nami

Uczstnicy konsultacji siedzą w sali konferencyjnej.

Na spotkanie konsultacyjne koncepcji budowy skateparku, do sali konferencyjnej urzędu przyszło sporo młodych mieszkańców, zainteresowanych tą inwestycją. Ma on powstać na terenie byłej nasycalni podkładów kolejowych. Autorzy przedstawili dwie koncepcje, a po prezentacji zaprosili uczestników spotkania do dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Młodzież wniosła swoje uwagi, sugerując wprowadzenie konkretnych zmian.

Koncecja skateparku - wizualizacja z widokiem cąłej instalacji.

Jena z wizualizacji zaprezentowanych podczas konsultacji. Nie jest to wersja ostateczna, zostaną do niej wprowadzone zmiany zgodnie z uwagami przyszłych użytkowników skateparku.