Spalarni nie ma w planach

Instalacja do spalania odpadów.

Opracowywana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała, że pojawiły się informacje jakoby dokument ten zezwalał na budowę spalarni odpadów na terenie Parku Przemysłowego czy też ul. Kujawskiej. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie zawarte w planie zapisy dają możliwość budowy obiektów punktowych oraz prowadzenia recyklingu odpadów, ale ze spalarnią nie ma to nic wspólnego. W pierwszym wypadku chodzi o budowę np. silosów, w drugim o zagospodarowywanie własnych odpadów produkcyjnych przez firmy prowadzące działalność w soleckim Parku Przemysłowym. Gmina nie ma w planie budowy spalarni, nie zamierza również w żadnej formie wspierać, czy inicjować budowy tego typu obiektu. Solec jest związany bowiem wieloletnią umową na przekazywanie wytworzonych przez nas odpadów komunalnych do spalarni w Bydgoszczy.