Spotkania z mieszkańcami

Na wrzesień i październik zaplanowano spotkania z mieszkańcami. Oto terminy:

NAZWA OSIEDLA/SOŁECTWA

 

TERMIN ZEBRANIA

 

MIEJSCE ZEBRANIA

Osiedle Staromiejskie

22.09.2021 r.  godz. 16.30

sala widowiskowa SCK

Sołectwo Kujawska

23.09.2021 r. godz. 17.00

świetlica „Jagódka”

Sołectwo Otorowo – Makowiska

28.09.2021 r.  godz. 17.00

świetlica „Makowianka”

Osiedle Rudy

28.09.2021 r. godz. 17.00

świetlica „Makowianka”

Sołectwo Przyłubie

30.09.2021 r. . godz. 17.00

świetlica

Osiedle Robotnicze

5.10.2021 r. godz. 17.00

sala widowiskowa SCK

Osiedle Leśne

6.10.2021 r. godz. 17.00

sala widowiskowa SCK

Sołectwo Chrośna

7.10.2021 r. godz. 17.30

świetlica

Osiedle Toruńskie

12.10.2021 r. godz. 17.00

sala widowiskowa SCK