Środki unijne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Fragment plakatu

Gmina Solec Kujawski 18 kwietnia 2024 r. podpisała umowę o grant w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pn. Cyberbezpieczny Samorząd. Kwota wsparcia ze środków unii europejskiej to 845 608,43 zł.

Plakat

Celem projektu jest wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Efektem przedsięwzięcia będzie zmniejszenie podatności na najnowsze zagrożenia sieciowe, zwiększenie bezpieczeństwa sieci komputerowej, podniesienie świadomości i kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników jednostki samorządu terytorialnego oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem wraz z ochroną danych wrażliwych.

Zakres rzeczowy projektu zakłada  trzy główne obszary działania:

1. Ocena i aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

2. Edukacja cyfrowa urzędników.

3. Zakup i wdrożenie sprzętu i oprogramowania.

Czas na realizacje projektu wynosi 2 lata. 

Całkowity koszt projektu to 928 991,83 zł.

Logotypy