Stopień wodny na Wiśle

Uczestnicy spotkania na tle transparentów i Wisły.

Późną jesienią, a najpewniej jeszcze do końca roku ma zostać wyłoniony wykonawca dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji pn. Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Informację tę na spotkaniu prasowym na przystani nadwiślańskiej w Ciechocinku przekazał Marek Gróbarczyk, wiceminister resortu infrastruktury. W spotkaniu zorganizowanym 18 marca br. uczestniczyli także przedstawiciele inwestora czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, parlamentarzyści z regionu, przedstawiciele urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego, samorządowcy i naukowcy popierający inwestycję. Nad Wisłą pojawili się również mieszkańcy zainteresowani budową stopnia wodnego w Siarzewie. Prace projektowe mają zakończyć się do roku 2023, natomiast budowa w 2029 r. W swoich wystąpieniach wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali korzyści, jakie ma przynieść wybudowanie kolejnego stopnia wodnego na Wiśle. Mówili o jego istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym, jako zbiornika retencyjnego, miejsca produkcji zielonej energii, a także całego spektrum korzyści gospodarczych – począwszy od rozwoju turystyki, na użeglownieniu rzeki i jej gospodarczym wykorzystaniu jako drogi transportowej kończąc. Budowa stopnia w Siarzewie jest pierwszym elementem szerszego planu kaskadyzacji Dolnej Wisły.