Stroje dla Inwencji

Zespół w nowych strojach.

Trzynaście kompletów strojów dla zespołu „Inwencja” działającego w Soleckim Centrum Kultury dotarło. Zakupione zostały dzięki pozyskaniu przez gminę środków finansowych z projektu „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego na terenie Gminy Solec Kujawski” w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego; Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym działanie podmiotów w sferze kultury. Jak czytamy w uzasadnieniu do wniosku o dotację, poprzez działalność zespołu „Inwencja” uświetniającego swoimi występami wielu różnego rodzaju imprez między innymi dożynek gminnych, powiatowych, koncertów kolęd możliwa jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Całkowita wartość projektu wyniosła 54 013,52 zł, w tym dofinansowanie według umowy to 31 813 zł.

Logo projektu