Szkolenie z opieki nad kotami

Uczestnicy szkolenia i prelegentka.

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Solec Kujawski w 2023 roku w sali konferencyjnej urzędu 16 listopada odbyło się szkolenie edukacyjne pod tytułem ''Kastracja kotów wolno żyjących i rola opiekunów społecznych w tego typu zabiegach”. W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy gminy zajmujący się opieką nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi. Gościnnie w szkoleniu wzięli udział uczniowie Technikum Weterynaryjnego z Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu. Szkolenie  przeprowadziła dr n. wet. Anna Kołodziejska - Sawerska, z Gabinetu Weterynaryjnego „DINO – VET”.