„Trzy Doliny” - zaproszenie na szkolenia

Trzy Doliny

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

 

sporządzania wniosków    o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : „Rozwijania działalności gospodarczej”  oraz ,, Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej”  w ramach działania „Wdrażanie   lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 10.05.2021. godz.11:00 – 13:00  szkolenie w zakresie ,, Rozwijanie działalności  gospodarczej” oraz praktycznego wypełniania wniosku  dotyczącego wsparcia na „Rozwijania działalności gospodarczej”

Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33

 

W dniu 12.05.2021. godz.11:00 – 13:00  szkolenie w zakresie ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej”  oraz praktycznego wypełniania wniosku  dotyczącego   wsparcia na  ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej

Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33

 

UWAGA - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne powiadomienie o zamiarze uczestnictwa w szkoleniu - tel. 739 246 434

Obowiązują zasady związane z COVID-19 – maseczki podczas szkolenia  oraz dezynfekcja rąk.

Do pobrania program szkolenia