Upływa termin

Na blacie leżą żarówka i monety.

W nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. podmioty ujęte w ustawie o maksymalnych cenach energii mają czas na złożenie do swojego dostawcy oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej. Są to między innymi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, szkoły szpitale, żłobki, piecza zastępcza, noclegownie, wszystkie podmioty pracujące z niepełnosprawnymi, centra integracji społecznej, centra aktywności społecznej oraz wszystkie podmioty, które świadczą szeroko pojęte usługi wrażliwe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Wymienione w ustawie podmioty wrażliwe zapłacą za prąd do 785 zł netto za 1 MWh. Więcej na stronie ministerstwa klimatu.