Urząd nieczynny 7 stycznia

Widok na budynek urzędu.

Przypominamy, że 7 stycznia urząd będzie nieczynny. Tego dnia pracownicy będą mieli dzień wolny za sobotę 1 stycznia, kiedy to przypadł Nowy Rok. Zarządzenie wydano na podstawie ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy.