Usuwanie Azbestu

Usuwanie Azbestu

Informuję, że dniach 6-7 czerwca 2022 r. na zlecenie Gminy Solec Kujawski firma ECO-POL Sp. z o.o.

z siedzibą w Pruszczu odebrała z terenu osiemnastu nieruchomości odpady niebezpieczne zawierające azbest (zdemontowane i składowane płyty azbestowe).

Odpady niebezpieczne zawierające azbest w ilości 28.850 Mg zostały przekazane do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych w Małociechowie.

Gmina Solec Kujawski poniosła koszty odbioru, transportu i unieszkodliwienia w wysokości 12.151,62 zł.

 

Usuwanie Azbestu

Usuwanie Azbestu