Uwaga! Zmiana organizacji ruchu drogowego

Znak stop

W trosce o poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego informujemy, że po zakończeniu inwestycji obejmującej  budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Leśnej, w grudniu br. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego na odcinku od sklepu POLO MARKET do drogi krajowej nr 10, m.in.:

- w poprzek podporządkowanych dróg gminnych zostaną wyznaczone przejścia i przejazdy rowerowe,

- zostanie zlikwidowany przejazd dla rowerzystów w poprzek drogi wojewódzkiej przy sklepie ŻABKA, 

- przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Modrzewiowej w kierunku ul. Leśnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy z zakazem wjazdu na drogę wojewódzką,

- ul. Ks. Jana Pelikanta pozostanie drogą dwukierunkową z zakazem wjazdu od drogi wojewódzkiej,

- zostaną umieszczone znaki STOP w rejonie ul. Nadbornej, Kasztanowej i Ks. Jana Pelikanta.

Uprzejmie prosimy o zwracanie uwagi na zmianę organizacji ruchu.