Wdrażanie standardów obsługi inwestora

Wdrażanie standardów obsługi inwestora

Dnia 20.06.2022 r. w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”.

Celem projektu była poprawa jakości obsługi inwestora w 40 samorządach woj. kujawsko-pomorskiego, poprzez objęcie audytem wstępnym i szkoleniami z zakresu

standardu obsługi inwestora 80 JST, z których minimum 40 JST, w tym 50% miast średnich objętych wsparciem w projekcie wdroży standard obsługi inwestora dzięki kompleksowemu wsparciu.

certyfikat