Wielki gabaryt - wielki problem

Odpady na tle wiaty śmietnikowej i bloku - meble i odpady budowlane.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawiać zgodnie z dniem wyznaczonym w harmonogramie wywozu. Zachęcamy do korzystania z PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Targowej 3. Można tam zostawić odpady zgromadzone selektywnie, m.in. właśnie wielkogabarytowe. Unikajmy składowania tych odpadów przy wiatach śmietnikowych, gdzie zalegają do dnia wywozu wyznaczonego w harmonogramie. Odpady budowlano-rozbiórkowe należy gromadzić wyłącznie w workach big bag pozyskanych z Zakładu Gospodarki Komunalnej! Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów poza workiem big bag lub w workach pochodzenia innego niż  zamówione w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Na zdjęciu przykłady nieprawidłowego gromadzenia odpadów na terenie naszej gminy. Z roku na rok znacząco rośnie masa odpadów odebranych z terenu gminy. Pamiętajmy, wytwarzamy więcej odpadów - ponosimy wyższe koszty!!!